FN: Hiv-positive ut av straffeloven!

FN: Hiv-positive ut av straffeloven!

En rapport fra FNs program mot hiv og aids (UNAIDS) slår fast at lover mot overføring av hiv-smitte ikke bør være i straffeloven slik som i Norge, men i lover for offentlig helsestell og menneskerettigheter.

– Vi har sett et utall overgrep mot hivpositive med loven i hånd. Det har ført til unødvendig stigmatisering og diskriminering. Derfor anbefaler vi at hivpositive omfattes av lover for offentlig helsestell og lover for menneskerettigheter, ikke av straffeloven, sier Marika Fahlen, Director of Social Mibilization and Information i UNAIDS i forbindelse med lanseringen av en ny UNAIDS rapport under AIDS 2002.

– Kriminalisering kan også gi en generell falsk følelse av sikkerhet blant folk som ikke er smittet. Om det er «forbudt» å være hivpositiv, kan folk tro de er beskyttet av loven og at dette reduserer riskoen for å bli smittet. I mange tilfeller smittes hiv fra mennesker som ikke selv vet at de er smittet. Kriminalisering blir derfor helt irrelevant, sier Fahlen som også understreker at generell kriminalisering kan svekke hivpositives tillit til offentlig helsevesen og dermed stå i veien for en god behandling og oppfølging.

Norge har siden 1995 hatt en smittevernlov som åpner for tvangsisolering av hivpositive.

LES OGSÅ: http://www.smia-oslo.no/sikrere5/