Tony Brown er død

Tony Brown er død

Frihetskjemperen Tony Brown brakte Spannersaken inn for britisk høyesterett og videre til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Han mistet to av sine livspartnere i aids og i kjølvannet av Thatcherismen satt han to ganger fengslet på grunn av sin seksuelle legning. Sammen med Roland Jaggard og Colin Laskey, ble han symbolet på rettsmassakren og Spanner-forfølgelsene som brakte SM/ sadomasochisme ut av skapet verden over.

Av Svein Skeid, Smia-Oslo

Tony Brown, som ga navn til menneskerettighetssaken (Regina vs Brown et al), døde torsdag 2. mai 2002, to uker før sin 67 årsdag, etter lang tids kamp mot kreft.

Tony Brown, Roland Jaggard og avdøde Colin Laskey var tre av 12 homofile menn som i 1989 ble stilt for retten anklaget for samtykkende og gjensidig SM-sex, og dømt under dissens – tre mot to stemmer – i britisk høyesterett – til tross for at alle aktiviteter skjedde frivillig mellom voksne entusiastiske partnere i private hjem og ikke én eneste person var påført behandlingstrengende skade.

I en verdensomspennende aksjon, ble det samlet inn 300.000 pund slik at saken kunne prøves for Strasbourg-domstolen. Lille Smia-Oslo, samlet på vegne av en samlet norsk homobevegelse, økonomisk og moralsk støtte fra menneskerettighetsgrupper, fagforeninger, livssyns, kvinneorganisasjoner og politiske partier med flere hundre tusen medlemmer fra høyre til venstre i det politiske landsskapet.

Selv om Brown, Jaggard og Laskey tapte saken under dissens 11:7 i Strasbourg-kommisjonen og senere i domstolen, fikk Spanner-dommene motsatt resultat av det fundamentalistene og patriarkene i britisk sedelighetspoliti og høyesterett regnet med da de ødela livene til hundrevis av lærhomser og sm-ere i rettsmassakre og årelang forfølgelse. I stedet for å bekjempe SM, hjalp Spannersaken sadomasochisme ut av skapet verden over – anerkjent som en sunn og helsebringende aktivitet. Begrepet «Spanner» har i dag samme betydning for forfulgte seksuelle minoriteter av alle legninger, som «Stonewall» har for homofile menn og lesbiske kvinner.

Etter den britiske Spannerdommen har en offentlig oppnevnt britisk lovkommisjon i en omfattende rapport konkludert med at samtykkende sm-sex også i Storbritannia bør være lovlig på linje med andre europeiske land. USA og Danmark har avskaffet SM som sykdomsdiagnose, og den amerikanske kvinneorganisasjonen NOW har fjernet sin 20 år gamle fordømmelse av sadomasochisme.

Kellan Farshea som grunnla menneskerettsgruppene «Countdown on Spanner» og «SM Pride UK», skriver i en pressemelding at Tony Brown var en munter, reflektert, jordnær og vennlig mann. «Han var en av mine personlige helter, fengslet i to perioder utelukkende på grunn av sin seksuelle legning.»

Undertegnede hadde i 1994 æren av å treffe Tony Brown i Stockholm under den årlige generalforsamlingen til den europeiske lærhomsebevegelsen ECMC. Brown benyttet da sjansen til å takke på det sterkeste for støtten til de Spannerdømte, ikke minst Norges mangeårige arbeid, der SLM-Oslo fikk med seg de nordiske lærklubbene på å drive gjennom viktige vedtak slik at flere europeiske klubber startet solidaritetsarbeid.

Brown var æresmedlem i ECMC-klubben Midland Link, samt aktivt medlem av sin lokale menighet. Han ble i 1998 også æresmedlem i ECMC og sammen med Jaggard og Laskey innehaver av den erotiske Oscar-prisen for sitt arbeid som seksuell frihetskjemper. I 2000 mottok Brown og Jaggard Centurion-prisen til The Leather Archives & Museum i Chicago.

Tony Brown levde sammen med sin partner Robert i nærmere 20 år, til sistnevnte døde av aids i 1989. Etter dette var Tony samboer med Martin som også døde av aids i 1995. Både Robert og Martin var aktive styremedlemmer i lærklubben Midland Link, førstnevnte også som formann.

Begravelsen av Tony Brown finner sted tirsdag 14. mai i Tonys egen kirke, St Alban the Martyr, i Birmingham, der han satt i menighetsrådet. Seremonien forrettes av Tonys prest.

Mer om Spanner-saken på https://www.smia-oslo.no/spanner