Feminister fjerner SM-fordømmelse

Feminister fjerner SM-fordømmelse

Amerikas største kvinneorganisasjon, National Organization for Women (NOW) med sine 500.000 medlemmer, har fjernet fordømmelsen av sm/sadomasochisme fra sin lesbeplattform fordi den førte til forfølgelse og angrep på sm-utøvere utelukkende på grunn av seksuell legning og uttrykksform. Studier viser at mer enn hver tredje amerikanske lærlesbe opplever trakassering og vold på grunn av sin seksuelle orientering.

Av Svein Skeid, Smia-Oslo

Den nye plattformen fra 1999 erstatter den gamle fra 1980, og sier at organisasjonen «verdsetter det store mangfoldet av temaer og erfaringer som påvirker kvinners liv.» Lesbiske rettigheter skal fortsatt ha en «grasrotstrategi for å bekjempe hat og diskriminering basert på reell eller selvopplevd seksuell orientering. Den nye lesbeplattformen erstatter politikken fra 1980, der det het at pederasti, pornografi og sadomasochisme var «utbytting eller vold, ikke følelsesmessig og seksuell preferanse eller orientering.» Plattformen fra 1980 beskrev også sex på offentlig sted, uavhengig av seksuell orientering, som «et overgrep mot privatlivets rett til dem som ikke deltar. Ingen av disse fire overnevnte praksiser er å betrakte som lesbiske rettigheter, ettersom dette ville være i strid med de feministiske prinsipper som organisasjonen ble grunnlagt på.»

Medlemmer av «S/M Policy Reform Project» sier at de ser på NOWs beslutning om å fjerne fordømmelsen av sadomasochisme i sin lesbiske plattform, som en seier.

– Vi setter pris på støtten fra NOW-medlemmer som beklager forfølgelsen og angrepene på sm-utøvere utelukkende på grunn av vår seksuelle uttrykksform, sa Susan Wright, koordinator i NOWs ad hoc-gruppe.

Gruppen har forut for kongressen jobbet for å samle støtte fra delegater i kvinneorganisasjonens 550 underavdelinger til en endring i lesbeplattformen. Med støtte fra ledende feminister og fagfolk har gruppen argumentert med at sm verken er vold eller skadelig for kvinners mentale eller fysiske helse. Tvertimot har NOWs politikk ført til flere tilfelle av fysiske angrep og trakassering mot mennesker utelukkende på grunn av deres sm-orientering eller preferanse.

Gruppen refererer blant annet en av verdens ledende voldsforskere Park Elliot Dietz, som påpeker den grunnleggende forskjellen på sm-sadisme og voldelig sadisme.

Nyere forskning konkluderer med at sm heller ikke er noen sykdom. USA og Danmark har tatt konsekvensen av dette ved å fjerne fetisjisme og sadomasochisme som diagnoser henholdsvis i 1994 og 1995.

Også homofil bevegelse har de siste ti årene støttet sm-eres rett til samtykkende sm-samspill mellom parter med sammenfallende seksuell preferanse eller orientering. Blant annet stilte den internasjonale lesbe og homseorganisasjonen ILGA seg bak homsene i den britiske Spanner-saken, der frivillige og samtykkende sm-partnere ble idømt fengselsstraffer på opptil fire og et halvt år.

Den amerikanske sm-gruppa Female Trouble i Philadelphia offentliggjorde i 1994 en studie basert på 539 lesbiske sadomasochister som dokumenterer at 56 prosent av dem hadde vært utsatt for en eller annen form for vold fra andre lesber på grunn av sin sm-orientering. The «Jad Keres Report»: «Violence against SM Women within the Lesbian Community».

NCSF – National Coalition for Sexual Freedom – fant i 1999 at 30 prosent av 1000 spurte lær-, sm-, fetisj-personer hadde opplevd diskriminering, og 36 prosent var utsatt for vold eller trakassering på grunn av sin seksuelle orientering.

Se også dokumentasjon på sidene til Leather Leadership Conference.

Den norske Kvinnefronten vedtok på sitt årsmøte i 1997 å «bekjempe sm-ideologiens rettferdiggjøring og forherligelse av overordnings- og underordningsforhold.» Tidligere er åpne sm-lesber frosset ut av foreningen. Også i Norge forekommer det etter hva Smia-Oslo kjenner til trakassering fra feministers side av fetisj- og sm-lesber på grunn av deres sm-legning og engasjement i menneskerettighetsforeningen Smia-Oslo.