Aldersgrense på BDSM?

Aldersgrense på BDSM?

For ung?
Om en er ung, dvs under 18 vil en gjerne legge merke til at en del ikke vil snakke med en!
Dette er gjerne ikke direkte uhøffelighet, men har flere grunner:
En er under sexuell lavalder (16 i Norge, 18 i USA!)
Når en er under 18 er en ikke myndig, og sees derfor ikke på som voksen
En må være 18 i Norge for å drive med SM (grunnet påføring av smærte, jfr Straffeloven)
En bør være moden for BDSM før en begir seg inn på det (men kan jo lese om det inntill da)
Det er en del useriøse som går inn med den slags nick (fjortiser, 60-åringer, media…)
Hvorfor vente?
Det kan lønne seg å skaffe seg generell sexualkunnskap før en begir seg ut på BDSM.

Å kjenne seg selv, både fysisk og mentalt, er en viktig grunnsten for et BDSM forhold.
En kan selvfølgelig utvikle seg sammen, men den grunnleggende kunnskapen om seg selv bør være kartlagt.
Ting Tar Tid (TTT), og det er ingen grunn til å forhaste seg.
Om en opplever alt før en er 18, hva skal en da finne på resten av livet?

Ansvar
Hele BDSM bygger på 100% gjensidig respekt, ansvar, tillit, ærlighet og trygghet mellom Dom og sub.
BDSM = Respekt, Ansvar, Tillit, Ærlighet, Trygghet…

Når en er ung kan en lett få tillit til noen noen, som om en var eldre aldri ville stolt på.
Den tillitten kan lett missbrukes, og mang en nybegynner sub/slavinne har blitt ødelagt/merket på den måten!


Straffeloven

BDSM (eller mest SM) rammes av straffelovens kapittel 22 (§§ 228 og 229) om «Forbrydelser mod Liv, Legeme og Helbred»

Videre det er ikke straffbart når den «fornærmede part» har samtykket (jf. §235), men så er det et spørsmål om rettspraksis – ikke bare om lovens bokstav.
Men for å kunne samtykke må en være myndig (les: 18 år!)

Det er ikke bare fornuftig å vente til man har fylt 18 før man inngår en slavekontrakt(TPE ell), det er nødvendig! Man har nemlig ikke lov til å inngå kontrakter av noen art før man er 18 (visse unntak finnes, men slavekontrakter er ikke blant dem)